Blijvend in balans-plan

In vijf stappen de ideale balans tussen werk en privé

Alles draait om balans

Steeds meer mensen vinden het belangrijk om een goede balans te vinden tussen werk en privé. Een goede balans is niet alleen belangrijk voor de individuele medewerker zelf, het is ook van vitaal belang voor uw bedrijf. De vitaliteit van uw onderneming begint bij de vitaliteit van uw werknemers.

Als uw medewerkers in balans zijn, daalt het ziekteverzuim, zijn zij productiever en presteren zij beter onder werkdruk. Voor een toenemend aantal werknemers is dit niet altijd even eenvoudig. Zij vinden het lastig om een juist evenwicht te vinden tussen een veeleisende baan en een druk privéleven. Zij voelen zich regelmatig gejaagd en gestrest. Zozeer zelfs dat dit kan leiden tot afnemende werkprestaties, ziekteverzuim, langdurige uitval door burn-out of overspannenheid, of tot (ongewenst) vertrek. Met alle gevolgen van dien voor uw organisatie.

Wilt u uw medewerkers graag vitaal houden? Biedt ze dan het ´Blijvend in balans-plan´.

Wat houdt het ´Blijvend in balans-plan´ in?

Het ´Blijvend in balans-plan´ is een coaching traject van 5 gesprekken, waarmee uw werknemer weer in balans komt en blijft.

Om daadwerkelijk een balans tussen werk en privéleven te bereiken, is inzicht in het eigen leefpatroon en de dag- en weekindeling van belang. Wanneer uw medewerker dit inzicht heeft en weet waar de knelpunten zitten, kan hij/zij hiermee aan de slag. Met een plan van aanpak leert uw werknemer zijn/haar knelpunten snel en praktisch aan te pakken. Voortaan zal uw medewerker effectiever reageren onder druk, en leren de situatie te aanvaarden zoals deze is en daar naar te handelen.

Kosten

De kosten voor een ´Blijvend in balans´ traject bedragen € 650,- exclusief 21% btw.

Dit is inclusief een balans-check, vier vervolgconsulten van maximaal 1,5 uur.