Bedrijfsmaatschappelijk werk

Coaching on the Job

Een laagdrempelige vorm van hulpverlening waarbij medewerkers snel en praktisch geholpen worden. De balanscoach begeleidt uw werknemers met allerhande problemen rondom werkdruk of problemen in de privésfeer die invloed beginnen te krijgen op de werkvloer.

Werkwijze

De balanscoach komt naar uw bedrijf en biedt intakemomenten voor medewerkers die op de één of andere manier stress ervaren. Tijdens deze zeer laagdrempelige intake hoort zij waar de medewerker mee worstelt en helpt zij hem/haar tot het komen van een hulpvraag. Afhankelijk van het probleem/hulpvraag wordt daar een passend aanbod op gedaan of doorverwezen naar andere hulpverleners.

Wanneer een medewerker aangeeft graag coaching te willen ontvangen, stuurt Sandra een offerte naar de werkgever. In deze offerte wordt een indicatie gegeven van de benodigde uren en werkdoelen waar de werknemer aan wil werken. Deze werkdoelen worden in overleg met de werknemer opgesteld.

Bij akkoord van de opdrachtgever start de begeleiding. De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk en valt onder de geheimhoudingsplicht. Dit biedt de werknemer veiligheid en durft hij/zij zaken te bespreken die de werkgever normaliter niet te horen krijgt. Dat geeft Sandra de kans om problemen die bijvoorbeeld wat meer in de privé-sfeer liggen, te achterhalen en te helpen oplossen voordat deze een impact krijgen op de werkvloer.

De vervolggesprekken kunnen in overleg met de medewerker en de opdrachtgever binnen het bedrijf plaatsvinden of de medewerker kiest ervoor om naar mijn praktijk te komen.

Kosten:

Uurtarief € 125,- exclusief Btw.

Bij coaching on the job komen daarnaast nog reiskosten- en reistijdvergoeding bij.